OBS! HER SKAL STADIG BÆRES MUNDBIND!

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der er en række situationer, hvor personale og patienter
fortsat bør bære mundbind. Sundhedsområdet er således ikke en del af den nye aftale om at lægge
mundbindet.

Sundhedsstyrelsen vil opdatere retningslinjer for brug af værnemidler i sundheds-, ældre- og
socialsektoren. Indtil da gælder de hidtidige retningslinjer stadig. Det vil sige, at mundbind fortsat er påkrævet i klinikken.